Czym jest KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją młodzieżową mającą na celu pełny rozwój młodego człowieka: katolicka i obywatela.

Co jest celem?

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne ich uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła oraz szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.

Jakie mamy godło?

Godłem Stowarzyszenia jest połączenie krzyża i Orła Polskiego. Stowarzyszenie używa własnej roty, przyrzeczenia, hymnu, sztandaru, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i adresem.

Korzyści?

Formacja w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży daje okazję, aby Bóg dotknął twojego serca. Bo to nie my znajdujemy Boga, ale On nas znajduje! Dlatego zaryzykuj i wstąp w szeregi KSM! Daj się złowić w sieć Miłości! W życiu jest zbyt wiele szczytów do zdobycia, dlatego nie musimy włóczyć się dolinami!