Jak założyć oddział?

Pięć prostych kroków do założenia nowego oddziału KSM:

  • Zbierzcie grupę zakładającą oddział – Aby założyć oddział potrzebujemy 5 osób i Księdza Asystenta.
  • Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym
  • Odwiedzimy Was i opowiemy: jak prowadzić formację oraz jakie można podejmować działania. Powiemy wam także co dał nam KSM i dlaczego zaczęliśmy w nim działać.
  • Wspólnie przeprowadzimy spotkanie założycielskie – Wytłumaczymy Wam zadania i cele naszej wspólnoty. Ustalicie stały termin spotkań, a my przeprowadzimy pierwsze wybory kierownictwa waszego oddziału.
  • Powołanie oddziału– Po spotkaniu założycielskim i wyborach kierownictwa zostanie wydana decyzja o powołaniu oddziału KSM przy waszej parafii.

Co jest najważniejsze, by założyć KSM w parafii bądź koło działające przy szkole czy uczelni? Najważniejszy jest człowiek. Taki jak ja i ty. Każdy, kto posiada takie chęci jak:

  • ?ja pragnę? ? coś zmienić w sobie, coś zrobić dla innych;
  • ?ja wierzę? ? ?Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie ? gotów? Gotów!?;
  • ?ja działam? ? modlitwa + praca = satysfakcja.

To nic trudnego, a daje mnóstwo wartości, satysfakcji i znajomości! Zapraszamy do tworzenia nowych oddziałów i kół KSM!