DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ BISKUPA DIECEZJALNEGO JANA KOPCA

W przedpołudnie ostatniego dnia roku 2022 przedstawiciele naszego KSMu uczestniczyli w gliwickiej Katedrze w Mszy św. dziękczynnej za posługę Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca.
W homilii Arcybiskup Wiktor Skworc przypomniał życiorys i dorobek naukowy naszego Biskupa Jana. W trakcie Eucharystii, tuż po kazaniu, bp. Jan Kopiec ogłosił smutną wiadomość o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI.
 
Po Mszy św. delegacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej złożyła Biskupowi podziękowanie za czas posługi, za dźwiganie odpowiedzialności nad Kościołem Gliwickim. Za to, że z Ojcowskim wsparciem Ksiądz Biskup otacza Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i daje przestrzeń do rozwoju młodych, za Księdza Biskupa serce, dobroć i pokorę. Dziękowaliśmy za ustanawianie Zarządów Diecezjalnych naszego Stowarzyszenia i obdarzenie młodych zaufaniem, za przyjmowanie przyrzeczenia od kandydatów.