Historia KSM

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po zmianach ustrojowych w Polsce, pojawiła się szansa odrodzenia wielu stowarzyszeń, ruchów i organizacji, zwłaszcza katolickich. Tę szansę wykorzystało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, uzyskując osobowość prawną w 1993 roku. Za ogólnopolskim Stowarzyszeniem potoczyła się kolejno większość diecezjalnych, powołanych przez biskupów i zatwierdzonych rozporządzeniami Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej zostało oficjalnie erygowane 21 listopada 1993 r. dekretem Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka. Oddając Stowarzyszenie pod opiekę patronów ? św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny, powierzył je jednocześnie młodym ludziom, pragnącym aktywnie włączyć się w życie zarówno Kościoła jak i Ojczyzny. Tymczasowy Zarząd Diecezjalny utworzyła pani Janina Szymanowicz a pierwszym Asystentem Diecezjalnym został o. Henryk Całka TJ. Pierwszy, historyczny Zjazd Diecezjalny odbył się rok później, 20 listopada 1994 r. Na Zjeździe, przy obecności Księdza Biskupa Gerarda Kusza wybrano władze diecezjalne ? prezesem został pan Mariusz Janas, natomiast funkcję asystenta objął ks. Piotr Faliński. W dniu tym Przyrzeczenie KSM w gliwickiej katedrze złożyło 41 członków z pierwszych siedmiu oddziałów w naszej diecezji. Do dziś z tej siódemki działa jeden oddział przy parafii św. Józefa w Zabrzu. Do listopada 1995 r. założono kolejne osiem oddziałów. Pierwszy Zarząd Diecezjalny opracował kompletne wzory dokumentacji. Warto wspomnieć, że Zarząd Diecezjalny organizował tygodniowe rekolekcje w Turzy koło Lublińca i trzydniowe szkolenia z udziałem ks. Andrzeja Zwolińskiego (wykładowcy PAT), znanego autora licznych książek służących KSMowi jako materiały formacyjne. Pod koniec 1996 r. stan KSM Diecezji Gliwickiej składał się z 18 oddziałów, około 330 członków w tym 91 ze złożonymi przyrzeczeniami. Reprezentacja KSM Diecezji Gliwickiej wzięła udział w spotkaniu ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie w maju 1995 roku. 

Zarząd Diecezjalny odwiedzał wszystkie oddziały, organizował zimowe i letnie rekolekcje, a także zabierał głos w sprawach ratyfikacji konkordatu i obrony dzieci nienarodzonych. W październiku 1996 r. nadszedł czas wyborczego III Zjazdu Diecezjalnego. Ustępujący Zarząd Diecezjalny położył fundamenty pod następne lata działalności wskazując niejako kierunek rozwoju diecezjalnego Stowarzyszenia i nadając mu pewien charakter. Tę niemałą spuściznę przejął nowy Zarząd wybrany 19 października z nowym prezesem Tomaszem Partusiem z parafii Św. Anny w Zabrzu. W czasie całej kadencji liczba oddziałów zwiększyła się do 21. Oprócz stałych przedsięwzięć, jak udział w Krajowych Radach KSM, organizacjach rekolekcji, szkoleń i Rad Prezesów, a także katedralnych spotkań młodzieży w Niedzielę Palmową powołał funkcję sekretarza ? rzecznika prasowego. 

Nowy Zarząd Diecezjalny został wybrany 12 września 1998 roku a na jego czele stanął Maciej Petela z parafii św. Macieja w Zabrzu. Funkcję Asystenta Diecezjalnego nadal pełnił ks. Piotr Faliński. W poczet zasług tego Zarządu należy wliczyć udział w II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej oraz w I Gliwickim Forum Organizacji Pozarządowych, współorganizację Regionalnych Szkoleń ZD KSM prowadzonych przez trenerów Katolickiego Instytutu Zarządzania, działalność w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej w przygotowaniu wizyty Ojca Świętego w Gliwicach. Reprezentacja naszego Stowarzyszenia 15 czerwca 1999 r. miała zaszczyt przekazania daru KSM Diecezji Gliwickiej dla Jana Pawła II na ręce Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia. W 2000 roku Zarząd Diecezjalny podejmował takie działania jak: współpraca z KSM Archidiecezji Katowickiej w przeprowadzeniu III Dni Młodych Chrześcijan, organizacji koncertu muzyki chrześcijańskiej na scenie przy kościele św. Franciszka w Zabrzu oraz przegląd filmów katolickich w zabrzańskim kinie ?Roma?. Idąca w dobrym kierunku działalność KSM poddawana była wielu próbom: lata 1999 ? 2000 zaznaczyły się spadkiem aktywności oddziałów i zawieszeniem części z nich. Pomimo tych trudności nowo wybrany 15 października 2000 r. Zarząd Diecezjalny podjął się realizacji nowych zadań. Prezes ? Tomasz Wardzichowski z oddziału w Tarnowskich Górach ? Strzybnicy czuwał nad organizacją szkoleń i rekolekcji oraz turnieju diecezjalnego w piłce nożnej. 

Od 1 września 2001 r. Asystentem został ks. Rafał Wyleżoł. Na Zjeździe Diecezjalnym 13 października 2001 r. przyszłość KSM Diecezji Gliwickiej stanęła pod znakiem zapytania. Kryzys z Zarządzie, który się wówczas ujawnił zażegnać można było jedynie radykalnymi zmianami personalnymi. Nad całym Stowarzyszeniem zawisło widmo rozwiązania. Nie chcąc do niego dopuścić, dotychczasowy prezes oddziału z parafii św. Józefa w Zabrzu, Sebastian Szarowicz, zgodził się na prezesurę w Zarządzie Diecezjalnym i pełnił tą funkcję do 2005 roku. Ukonstytuowanie całego Zarządu odbyło się w trudnych warunkach, a przed jego członkami i Księdzem Asystentem stanęło trudne zadanie utrzymania ówczesnego stanu całego Stowarzyszenia w diecezji i jego poprawy. W czerwcu 2002 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Zostały podjęte starania o założenie nowych oddziałów, a także o kontynuację działalności pozostałych. W ciągu dwóch lat udało się powołać 5 nowych oddziałów, niestety wiele innych upadło. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli we wszystkich Radach Krajowych i Ogólnopolskich Sesjach Zarządów Diecezjalnych, a także w szkoleniach liderskich. W 2002 roku Przyrzeczenie KSM odbyło się w gliwickiej katedrze. 

Nowy Zarząd Diecezjalny został wybrany 16 kwietnia 2005 roku a na jego czele stanęła Katarzyna Kłysik z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Wtedy też KSM Diecezji Gliwickiej liczyło 8 oddziałów, w których zrzeszonych było ponad 100 członków. Zarząd przygotował materiały formacyjne i szkoleniowe dotyczące tożsamości i działania w KSM dla wszystkich oddziałów, zorganizował pielgrzymkę do miejsc związanych z życiem i męczeńską śmiercią bł. Karoliny Kózkówny, pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice zorganizował diecezjalny turniej sportowy dla członków KSM. Odbywały się także spotkania Zarządu Diecezjalnego z przedstawicielami Zarządów w oddziałach parafialnych w celu usprawnienia ich pracy i pomocy w zorganizowaniu formacji. W 2007 roku KSM Diecezji Gliwickiej liczyło 8 oddziałów, w których było zrzeszonych ponad 150 członków. Zarząd podjął się promocji KSM poprzez współpracę z lokalnymi mediami, pozyskiwał fundusze na działalność charytatywną od Samorządów oraz sponsorów prywatnych, zorganizował i przeprowadził wieczór poezji w Gliwickim Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II. Zarząd Diecezjalny zobligował chęć pomocy oddziałom w zorganizowaniu kolonii i półkolonii dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Został założony oddział w Lublińcu przy parafii św. Mikołaja. Zarząd Diecezjalny sprowadził do diecezji relikwie bł. Karoliny Kózkówny i zorganizował ich peregrynację. W maju 2008 roku został założony oddział w parafii św. Antoniego w Gliwicach. Z okazji XV ? lecia Stowarzyszenia wydana została pamiątkowa książeczka ?Myśli i rozważania dla młodzieży? a uroczyste obchody jubileuszu miały miejsce 29 listopada w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla i wtedy też odbyła się uroczysta Msza Święta, gdzie swoje przyrzeczenie złożyło 14 kandydatów. W 2009 roku zostały założone kolejne oddziały KSM w parafii Św. Jana Chrzciciela w Zabrzu oraz Św. Katarzyny w Lasowicach. 

Od 1 września 2010 r. Asystentem został ks. Jacek Płachta. Nowy zarząd został wybrany na Zjeździe Diecezjalnym w październiku 2012 r. a na jego czele stanęła Magdalena Wilczek z parafii św. Jadwigi w Zabrzu. Wtedy też Asystentem Diecezjalnym został ks. Artur Pyttel. W naszej diecezji zaczął pojawiać się kolejny spadek aktywności oddziałów i podjęto decyzję o zawieszeniem części z nich. W diecezji pozostały trzy oddziały. Przed członkami nowego Zarządu i Księdzem Asystentem stanęło trudne zadanie utrzymania ówczesnego stanu całego Stowarzyszenia w diecezji i jego poprawy. Zostały podjęte starania o założenie nowych oddziałów, a także o kontynuację działalności pozostałych. W 2014 roku został założony oddział w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Na Zjeździe Diecezjalnym w grudniu 2014 roku został powołany nowy zarząd a na jego czele stanęła Agnieszka Wloka z parafii Świętej Anny w Zabrzu. Zarząd chcąc poprawić stan Stowarzyszenia odwiedzał oddziały i pomagał w rozwiązywaniu istniejących problemów. Nowy Zarząd Diecezjalny został wybrany na Zjeździe Diecezjalnym 18 listopada 2016 roku a na jego czele stanęła Agnieszka Pledziewicz z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Od 1 marca 2017 roku funkcję Asystenta Diecezjalnego objął ks. Marek Mania. W tym też roku został założony oddział w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu. Zarząd Diecezjalny podjął decyzję że uroczystości Chrystusa Króla ze składaniem przyrzeczeń nowych członków będą się odbywać w parafiach w których działają oddziały KSMu. 

Nowy Zarząd Diecezjalny został wybrany 12 września 2018 roku a na jego czele stanęła Aleksandra Wiśniewska z parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu. Nowy Zarząd już 18 września założył oddział w parafii Krzyża Świętego w Bytomiu Miechowicach. W czasie pracy zarządu tej kadencji kształtowało się kalendarium działalności KSM w Diecezji Gliwickiej. Od 2018 członkowie KSMu udają się na pielgrzymkę do swojej patronki, do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie a także uczestniczą w trzy dniowych rekolekcjach wielkopostnych które odbywają się w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku. Zarząd podjął także współpracę z zarządem KSM Archidiecezji Katowickiej i postanowiono o podjęciu się współorganizacji Niepodległościowego Turnieju Sportowego.

W wyniku rezygnacji Aleksandry Wiśniewskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Diecezjalnego w wyborach uzupełniających które odbyły się na Zjeździe Diecezjalnym w 2019 roku tą funkcję objęła Zuzanna Dziubek. W październiku 2019 roku został założony oddział w parafii Świętego Józefa w Kaletach Jędrysku. Po raz pierwszy przez nasze Diecezjalne Stowarzyszenie 9 listopada został zorganizowany Niepodległościowy Turniej Sportowy w którym wzięły udział drużyny z KSM z naszej diecezji, ale i także z KSM Archidiecezji Katowickiej. 

Od 14 listopada 2019 r. funkcję Asystenta Diecezjalnego objął ks. Przemysław Zając. Zarząd Diecezjalny z pomocą nowego Asystenta przeprowadził notyfikację statutu dopełniając wszystkich formalności a także dokonał spisu członków KSMu Diecezji Gliwickiej. 

Dziś, po 27 latach żywej obecności KSM w Diecezji Gliwickiej, młodzież zrzeszona w oddziałach jak i członkowie Zarządu Diecezjalnego kontynuują dzieło rozpoczęte w 1993 r. Pomimo dostrzegalnej dziś niechęci młodych ludzi do działania w ruchach i stowarzyszeniach Ksiądz Asystent Diecezjalny wraz z Zarządem z nadzieją spoglądają w przyszłość tej organizacji. Wymowne godło KSM, łączące Krzyż z Orłem Polskim oraz słowa Hymnu predestynują nas do podejmowania aktualnych wyzwań w Kościele i Ojczyźnie i nie pozwalają pozostać obojętnymi na los młodego człowieka. Od postawy wszystkich zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia i ich odpowiedzialności zależą następne lata KSM w Diecezji Gliwickiej.