JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KSIĘDZA BISKUPA JANA KOPCA

Dziś razem z Biskupem Ordynariuszem Janem Kopcem uczestniczyliśmy w Mszy Świętej Jubileuszowej z okazji Jego 50 rocznicy święceń kapłańskich.

Cieszymy się, że w tak ważnej chwili dla naszego Księdza Biskupa mogliśmy być razem z Nim!