KSM Z TARNOWSKICH GÓR NA SPOTKANIU Z PRYMASEM POLSKI – ABP.WOJCIECHEM POLAKIEM

W sobotę, 19 września młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Tarnowskich Gór wraz ze Asystentem, Księdzem Krzysztofem Ochabem pielgrzymowała do Źródeł Polskości – do Gniezna i na Lednicę. 

Kolejnym miejscem naszego pielgrzymowania był Ostrów Lednicki gdzie po przepłynięciu promem zwiedziliśmy miejsca związanych z początkiem polskości. W miejscu gdzie przypuszczalnie mógł odbyć się Chrzest Polski odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Ostatnim miejscem naszego które poznaliśmy była Lednica, miejsce gdzie corocznie odbywa się Ogólnopolskie spotkanie młodych. Tam zwiedziliśmy dom św. Jana Pawła II, nawiedziliśmy grób o. Jana Góry oraz uczestniczyliśmy w Eucharystii. Tam w czasie kazania Ksiądz Krzysztof powiedział: „Ile radości daje nam dzisiejszy dzień przeżyty razem z Panem Jezusem, z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Czy warto z tego rezygnować żeby mieć więcej wolności? Każdy z nas mógł inaczej spędzić tą sobotę a jednak wybraliśmy bycie tutaj. (…) Za oknem Ryba – Brama Trzeciego Tysiąclecia przez którą przechodząc wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa a więc wiarę w Tego za którym chcemy podążać, którego chcemy naśladować i którego chcemy każdego dnia coraz bardziej poznawać. Zanim tam staniemy Chrystus umacnia nas swoim Słowem – także tym trudnym o tym że trzeba nam chcieć dobra dla każdego człowieka, nawet czasami dla tego który nas skrzywdził, wykorzystał a może po prostu mniej pracował od nas ale Pan Bóg też chce Jego dobra i Jego zbawienia. Starajmy się odkrywać drogę do Pana Boga aby służyć Bogu i Ojczyźnie a przede wszystkim drugiemu człowiekowi który jest obok nas”. 

Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy zawierzeniem naszego oddziału KSM przechodząc przez Bramę – Rybę.

W Gnieźnie pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od spotkania z Prymasem Polski, Księdzem Arcybiskupem Wojciechem Polakiem w Rezydencji Biskupów Gnieźnieńskich i Prymasów Polski. Ksiądz Prymas cieszył się że młodzi z KSMu pielgrzymują do źródeł swojej wiary – do źródła chrzcielnego i źródła męczeństwa. Na koniec Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił nas na naszą dalszą działalność oraz służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie a Prezes naszego oddziału, Karina Brylok wręczyła Księdzu Prymasowi pamiątkowy lampion jako dar naszego oddziału dla Księdza Prymasa za poświęcony czas ale i za słowo które Ksiądz Prymas skierował do nas umacniając nas w wierze, nadziei i miłości. 

W Gnieźnie zwiedziliśmy kościół farny, kościół franciszkanów gdzie znajdują się relikwie bł. Jolanty oraz bazylikę Prymasowską i drzwi Gnieźnieńskie.