KSMOWICZ BŁOGOSŁAWIONYM!

W sobotę, 20 listopada przedstawiciele naszego Zarządu Diecezjalnego wraz z Księdzem Asystentem uczestniczyli w niezwykłym doświadczeniu – w beatyfikacji KSMowicza Ks. Jana Machy. Do grona błogosławionych ks. Jana włączył prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Po Mszy św. wraz z przedstawicielami Prezydium KSM udaliśmy się do parafii rodzinnej ks. Machy oraz na symboliczny grób.

Bł. Ks. Janie wstawiaj się za nami!