PIELGRZYMKA DO SANKT. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY W ZABAWIE

W sobotę 19 października 2019 roku młodzież z czterech oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (z Tarnowskich Gór, Kalet, Bytomia Miechowic i Świerklańca) pielgrzymowała do swej patronki. Pobyt w Zabawie rozpoczęli od spotkania z przewodnikiem, który przybliżył postać bł. Karoliny. Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu, pod którym złożone są doczesne szczątki bł. Karoliny Kózkówny. Ukoronowaniem Pielgrzymki była Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa.