PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEGO KSM!

Zaangażowanie młodzieży zrzeszonej w naszych oddziałach wykracza poza nasze parafie – młodzież jest obecna na wydarzeniach diecezjalnych i ogólnopolskich kościelnych jak i państwowych. Ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną młodzieży należącej do KSM, i chcąc zapewnić im możliwość dalszego rozwijania pasji i zainteresowań, prosimy o przekazanie 1% podatku na KSM. Aby to uczynić w zeznaniu podatkowym należy podać nr KRS 0000365792 z dopiskiem KSM GLIWICE.
Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na organizację i realizację warsztatów oraz szkoleń, wyjazdów rekolekcyjnych i wakacyjnych obozów, pomoc ubogiej młodzieży, formację, ale również sport i rozwijanie zainteresować i umiejętności.