RADA KRAJOWA NA WIGRACH

Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach. W czasie spotkania zaprezentowano wydawnictwo GOTÓW, uchwalono nowe regulaminy Organów, Oddziałów i Kół, przyjęto dzienniki duchowe „Wzrastaj ze Słowem” jako element programu formacyjnego każdego KSMowicza, zaprezentowano obrzęd przyrzeczenia oraz posłania, a także podsumowano pracę w sekcjach przy Prezydium KR KSM. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach dotyczących efektywnego zarządzania zespołem oraz z pozyskiwania funduszy.

Podczas trwania Rady Krajowej odbyła się także gala wręczenia orderu im. Ks. Antoniego Sołtysika. Order otrzymali: Druhna Renata Hasiuk, minister Piotr Mazurek i ks. kanonik Stanisław Chodźko.