Zasady KSM

Każda wspólnota bazuje na jakiś normach i obostrzeniach dotyczących jej działania. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży również posiada zasady dotyczące funkcjonowania organizacji jak również regulujące zachowania jej członków.


10 najważniejszych zasad każdego KSMowicza:

  1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swojej rodzinie i w swym środowisku.
  2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
  3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
  4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
  5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
  6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
  7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
  8. Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych.
  9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
  10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.