SZKOLENIE ZASTĘPOWYCH – SPOTKANIE 2

W mijający weekend odbyło się już drugie spotkanie szkolenia zastępowych. To szkolenie rozpoczęło się od najważniejszego Spotkania – z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Po niej rozpoczęliśmy nasze dalsze szkolenie – poznawaliśmy komunikację w grupie i uczyliśmy się jak dobrze poprowadzić spotkanie i zastępy w naszych oddziałach.

Pamiętajmy o tych młodych w naszych modlitwach!