URODZINY BISKUPA ORDYNARIUSZA JANA KOPCA

Dziś 75 rocznicę swoich urodzin obchodzi Biskup Ordynariusz naszej diecezji – Jan Kopiec. A my razem z naszym Biskupem uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. z okazji Jego urodzin.

Cieszymy się, że w tak ważnej chwili dla naszego Księdza Biskupa mogliśmy być razem z Nim!

Pamiętajmy o naszym Pasterzu w naszych modlitwach!