WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY PRZEZ BP. JANA KOPCA

W niedzielę 13 czerwca br. na Mszy św. o godz. 12.30 odbyło się wprowadzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny dla oddziału w Tarnowskich Górach.
Wprowadzeniu relikwii przewodniczył Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Kopiec.

W trakcie kazania Ksiądz Biskup wyjaśniał na czym polega kult relikwii. Mówił także że relikwie są jakby echem, odblaskiem, cieniem tego, co wiąże się z charyzmatem doskonałości i świętości, do której człowiek może zmierzać. Świętość nie jest mierzona liczbą lat czy wielkością osiągnięć. Świętość mierzy się przede wszystkim umiejętnym dostrzeżeniem tego, co jest najbardziej istotne. W przypadku bł. Karoliny była to ogromna odwaga, by bronić swojej godności, swojej czystości.

Biskup na zakończenie Eucharystii życzył młodym zrzeszonym w tarnogórskim oddziale, aby bł. Karolina dawała im wiele dobrych natchnień i prowadziła właściwymi drogami, które nie zawsze są łatwe. – Powiedział, że wydaje się mu, że od nas Pan Bóg nie będzie wymagał tak wielkiej ofiary, ale czasem życie dobre, piękne, zgodne z przykazaniami jest równie trudne jak męczeństwo.

W czasie Mszy św. przedstawiciele tarnogórskiego oddziału KSM zawierzyli siebie i swoją działalność bł. Karolinie.