ZJAZD DIECEZJALNY

Już w najbliższą sobotę o godz. 13.00 spotykamy się na Zjeździe Diecezjalnym, który odbędzie się online. Prosimy księży Asystentów, kierownictwa oddziałów o pojawienie się w możliwie największym składzie.
W czasie Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego.
Wszystkich prosimy o modlitwę za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji, za jej członków, a szczególnie za osoby, które będą głosowały na kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego o światło Ducha Świętego dla nich.