ZJAZD DIECEZJALNY

W sobotę, 26 czerwca br. odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej.
Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej a po niej kierownictwa udały się na obrady w czasie których podsumowano miniony rok formacyjny oraz zaplanowano wydarzenia na kolejny rok.