ZJAZD DIECEZJALNY KSM

W sobotę, 27 czerwca 2020 r. odbył się Zjazd Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy i odśpiewania hymnu. Następnie wysłuchaliśmy sprawozdań merytorycznego i finansowego Zarządu Diecezjalnego. Zjazd Diecezjalny udzielił absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu XIV kadencji. Nie zabrakło także podziękowań ustępującego Zarządu dla osób, które szczególnie zaangażowały się w działalność Stowarzyszenia w latach 2018 – 2020. Ustępujący Zarząd podziękował Asystentowi Diecezjalnemu „że przez Jego ręce i serce otrzymał niewypowiedzianą ilość bezinteresownego dobra”. Następnie odbyły się wybory do władz Diecezjalnych.

Do Zarządu Diecezjalnego XV kadencji zostali wybrani:
Prezes Zarządu: Zuzanna Dziubek
Zastępca Prezesa Zarządu: Szymon Kowalski
Delegat na Krajową Radę: Marek Gałeczka
Sekretarz Zarządu: Karina Brylok
Zastępca Sekretarza Zarządu: Agata Kamińska
Skarbnik Zarządu: Agata Dobrzyniecka
Członek Zarządu: Wiktoria Pojman

Diecezjalną Komisję Rewizyjną przez kolejne dwa lata będą tworzyć:
Przewodniczący: Jan Turkiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Liwia Burat
Sekretarz: Małgorzata Dziubek

Po wyborach przedstawione zostały plany na najbliższy rok formacyjny. Zjazd Diecezjalny zakończyliśmy Eucharystią której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej Andrzej Iwanecki.