ZJAZD DIECEZJALNY

We wtorek 10 grudnia odbył się Zjazd Diecezjalny który był okazją do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia.

Skład Zarządu KSM Diecezji Gliwickiej:
Prezes Zarządu Diecezjalnego – Zuzanna Dziubek
Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego – Liwia Burat
Sekretarz Diecezjalnego – Karina Brylok
Zastępca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego – Kaja Morawiec
Skarbnik Zarządu Diecezjalnego – Barbara Kwiecień
Członek Zarządu Diecezjalnego i Delegat na Krajową Radę KSM – Oliwer Popanda
Członek Zarządu – Małgorzata Dziubek