ZJAZD DIECEZJALNY KSM

W środę 11 września na probostwie przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach odbył się Zjazd Zarządów KSM Diecezji Gliwickiej. W tym wydarzeniu wzięły udział zarządy wszystkich oddziałów naszej diecezji. Podczas obrad odbyły się wybory uzupełniające do zarządu KSM Diecezji Gliwickiej. Prezesem Zarządu została wybrana Zuzanna Dziubek a członkiem zarządu Delegatem na Krajową Radę został Oliwer Popanda. Uczestnicy spotkania zatwierdzili plany i działania KSM na obecny rok formacyjny.